Головна » інше » Єдиний державний реєстр нормативних актів

Єдиний державний реєстр нормативних актів

Четвер, 10 Лис 2016, 09:22

Дбаючи про забезпечення прав і свобод людини, гідних умов її життя, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу та реалізуючи конституційні права громадян на доступ до правової інформації, Міністерство юстиції України на виконання Указу Президента України від 27 червня 1996 року N 468/96 створило Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (далі – Реєстр) як автоматизовану систему збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.

Реєстр — це єдина правова інформаційна система, яка має офіційний статус. Запровадження Реєстру забезпечує єдині принципи ідентифікації та державного обліку нормативно-правових актів, створення фонду цих актів та підтримання їх в контрольному стані.

Метою запровадження Реєстру є забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифікації та державного обліку нормативно-правових актів, створення фонду цих актів та підтримання їх у контрольному стані.

Створення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів – це ще один вагомий внесок Міністерства юстиції України у розвиток інформатизації у правовій сфері. Переваги автоматизованого надання правової інформації фізичним і юридичним особам очевидні. Це доведення у найкоротший термін до відома населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права й обов’язки громадян, забезпечення доступності до офіційних джерел правової інформації всіх зацікавлених осіб, можливість автоматизованого підтримання в контрольному стані всієї нормативно-правової бази нашої держави.

Реєстр є довгостроковим проектом розвитку системи надання правової інформації в Україні. Його функціонування забезпечить офіційність, достовірність, контрольність, актуальність і повноту правової інформації, яка надаватиметься юридичним та фізичним особам, що, в свою чергу, позитивно впливатиме на підвищення правової свідомості й правової культури громадян.

У Реєстрі зберігаються в контрольному стані усі нормативно-правові акти, починаючи з 1985 року. Це закони України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку, зареєстровані Міністерством юстиції України, а також міжнародні договори України. Міністерство юстиції продовжує роботу щодо наповнення Реєстру текстами нормативно-правових акті, виданих до 1985 року.

Тексти нормативно-правових актів, занесених до Реєстру автентичні оригіналам, які зберігаються в Міністерстві юстиції України в контрольному стані та у попередніх редакціях.

Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України, яке:

 • розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Реєстру;
 • приймає рішення про включення нормативно-правових актів до Реєстру;
 • здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію, відповідає за автентичність і контрольний стан еталонних текстів;
 • забезпечує внесення нормативно-правових актів до еталонного фонду та його збереження;
 • здійснює контроль за наданням інформації з Реєстру.

Адміністраторами Реєстру є:

1. Адміністратор обліку користувачів та контролю доступу до Реєстру (Адміністратор обліку) – державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України, яке:

 • здійснює обслуговування й облік користувачів Реєстру;
 • забезпечує реєстрацію користувачів Реєстру та ведення бази даних цих користувачів;
 • організовує контроль доступу до Реєстру;
 • організовує систему контролю за розрахунками з користувачами Реєстру.

Адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81 літ. А, тел. (044) 206-71-48

2. Адміністратор технологій ведення всіх фондів Реєстру та доступу до Реєстру (Технічний адміністратор) – Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», який:

 • здійснює супроводження і розвиток програмно-інформаційного забезпечення Реєстру;
 • відповідає за технічну підготовку текстів нормативно-правових актів для внесення їх до відповідного фонду Реєстру;
 • формує та підтримує інформаційний фонд Реєстру;
 • здійснює обслуговування та технічну підтримку користувачів Реєстру.

Адреса: 04112, м. Київ, вул. Т. Шамрила, 23, тел. (044) 538-01-01

За своєю структурою Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів можна поділити на:

1. Еталонний фонд Реєстру – це комп’ютерна інформаційна система, призначена для зберігання та обліку еталонних текстів нормативно-правових актів у контрольному стані. Еталонний фонд формується та зберігається в Мін’юсті.

2. Робочий фонд Реєстру – це комп’ютерна інформаційна система, яка підтримує технологію ведення Реєстру і використовується для підготовки та опрацювання текстів нормативно-правових актів при внесенні їх до еталонного фонду Реєстру.

3. Страховий фонд Реєстру – це архівні копії еталонного фонду Реєстру, які зберігаються в Мін’юсті на електронних носіях і призначені для відновлення в автентичній формі еталонного фонду Реєстру у разі його повної або часткової втрати.

4. Інформаційний фонд Реєстру – це спеціально створена для надання широкому колу користувачів інформації з Реєстру комп’ютерна інформаційна система у формі окремої бази даних, в якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-правових актів.

Можливості пошуку документів в інформаційному фонді реєстру:

 • за реквізитами документа;
 • за класифікаторами:
  — видавників актів;
  — видів актів;
  — періодів їх прийняття.
 • за джерелом опублікування в офіційних виданнях;
 • за новими надходженнями (за датами надходжень).

Інформація з Реєстру є відкритою для широкого загалу. Будь-яка юридична чи фізична особа, у якої виникла потреба в отриманні інформації, може звернутись до одного з Адміністраторів Реєстру з відповідним запитом за встановленою формою і отримати будь-який нормативно-правовий акт або витяг із нього у вигляді окремих розділів, глав, статей як на папері, так і в електронному вигляді. Кожна сторінка паперової копії засвідчується печаткою Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Головна особливість — текст нормативно-правового акта, засвідчений печаткою Реєстру, є офіційним документом, який може бути представленим у суді чи будь-якому іншому органі.

Для отримання тексту нормативно-правового акта на паперових носіях чи у вигляді комп’ютерного файла необхідно, по-перше, звернутися із запитом за встановленою формою до одного з Адміністраторів Реєстру (особисто, поштою, електронною поштою або через Інтернет), по-друге, оплатити виставлений рахунок.

Крім того, кожна юридична чи фізична особа, на підставі заяви, може укласти договір з Адміністратором Реєстру про одержання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру через мережу Інтернет.

Автоматизоване надання правової інформації фізичним і юридичним особам з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів дозволяє якнайскоріше доводити до відома населення зміст нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян, забезпечує доступність до офіційних джерел правової інформації всіх зацікавлених осіб, дає можливість автоматизованого підтримання контрольного стану всієї нормативно-правової бази нашої держави.

Порядок та розміри плати за надання доступу, користування та одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2003 року № 25/5.

Так, розрахунки за одержання інформації з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях чи у вигляді окремого комп’ютерного файла здійснюються користувачем Реєстру за безготівковим розрахунком через банк або готівкою в касу Адміністратора Реєстру на підставі рахунка, наданого Адміністратором Реєстру.

Інформація з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях чи у вигляді окремого комп’ютерного файла надається користувачеві після внесення ним плати за інформацію, яка буде надана з інформаційного фонду Реєстру.

Розрахунки за одержання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру здійснюються шляхом сплати користувачем авансу за користування інформаційним фондом Реєстру.

За перегляд кожного тексту нормативно-правового акта з користувача автоматично стягується плата згідно з установленими розмірами шляхом зменшення авансу користувача на суму, пропорційну розміру переглянутого тексту.

Детальніша інформація про Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, умови користування ним, а також необхідні бланки запиту про одержання інформації з інформаційного фонду Реєстру та заяви щодо укладення договору з Адміністратором Реєстру про надання інформаційних послуг по безпосередньому доступу до інформаційного фонду Реєстру приведені на офіційному сайті Реєстру.