Головна » Виконавча служба » Єдиний реєстр боржників

Єдиний реєстр боржників

Четвер, 26 Лип 2018, 14:31

Єдиний реєстр боржників є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження (система у якій відбувається реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій) та створений з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників.

Боржником є визначенавиконавчим документом фізичнаабоюридична особа, держава, на якихпокладаєтьсяобов’язокщодовиконаннярішення.

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Відомості про боржникавносяться до Єдиногореєструборжниківодночасно з винесенням постанови провідкриттявиконавчогопровадження.

Закономвизначено, що не підлягаютьвнесенню до Єдиного  реєструборжниківвідомості про боржників –  державнихорганів, органівмісцевогосамоврядування та боржників за рішеннямнемайнового характеру.

Єдинийреєстрборжниківміститьвідомостіщодопрізвища, ім’я, по батькові (за наявності), датинародженняборжника  — фізичної особи абонайменування, ідентифікаційного коду юридичної особи у Єдиному державному реєстріюридичнихосіб, фізичнихосіб — підприємців та громадськихформувань боржника — юридичної особи; найменування органу абопрізвище, ім’я, по батькові та посади посадової особи, яка видала виконавчий документ; найменування органу державноївиконавчоїслужбиабопрізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номеру засобузв’язку та адресиелектронноїпоштивиконавця; номера виконавчогопровадження; категоріїстягнення (аліменти, штраф тощо).

Слідзазначити, щореєстрбувстворений з метою запобіганнявідчуженняборжниками майна.

Відповідно до закону, нотаріуси та іншідержавніреєстратори перед здійсненням будь-якої угоди з відчуження майна зобов’язаніперевіритиінформацію з Єдиногореєструборжників.

Якщо в ходіперевіркиреєстру буде встановлено, що особа, яка звернулася для відчуженнянерухомого майна значиться у реєстріборжників, нотаріусабореєстраторзобов’язанийвідмовити у здійсненніреєстраційнихдій та повідомити органу державноївиконавчоїслужбиабо приватному виконавцю про майно, з питаньвідчуженняякогозвернувсяборжник. 

Виконавець, не пізнішенаступногоробочого дня з дня отримання такого повідомленнязобов’язанийприйнятирішення про накладенняарешту на такемайно.

Крім, проблемнихпитань, якіможутьвиникнути при спробівідчуження майна, не слідзабувати, щоінформація внесена до реєстру є відкритою і може бути перевірена кредитором у разінеобхідностіотримання кредиту та роботодавцем при прийомі на роботу.

Відомості про боржникавиключаються з Єдиногореєструборжниківодночасно з винесенням постанови про закінченнявиконавчогопровадження, поверненнявиконавчого документа стягувачу, поверненнявиконавчого документа до суду, чи в день встановленнявиконавцем факту відсутностізаборгованості за виконавчими документами про стягненняперіодичнихплатежів.