Головна » Виконавча служба » Вимоги до виконавчого документа при пред’явленні на примусове виконання

Вимоги до виконавчого документа при пред’явленні на примусове виконання

П’ятниця, 16 Бер 2018, 11:17

 

Так складається в нашому суспільстві, що громадяни для того, щоб повноцінно жити, повинні знати свої права та вміло ними користуватися. Бути впевненим у своїй правоті допомагає законодавча база. Ознайомитися з інформацією, отримати відповіді на будь-які питання можливо сьогодні не тільки в бібліотеці, а й у мережі інтернет та звернувшись до спеціаліста, а також з засобів масової інформації.  

Дуже широкий спектр суспільних відносин, врегульованих законодавцем, і в тому числі в ньому містяться норми, що безпосередньо стосуються прав громадянина. Адже, від того, як буде громадянин користуватися своїми правами, залежить якість життя кожного з нас. Так, обізнаність з того чи іншого питання, значно скорочує час досягнення бажаного результату, заощаджує бюджет та має ще багато позитивних наслідків.

Тож, зупинимося на одному з ключових питань сьогодення – відновлення своїх прав в судовому порядку. Звернувшись до суду та отримавши позитивний результат, ви відправляєтесь до органу державної виконавчої служби з єдиною метою – виконувати вже існуюче рішення суду. Написавши заяву та пред’явивши виконавчий документ на виконання до відповідного відділу державної виконавчої служби, спокійно очікуєте на позитивний результат. Але ж саме тут можливо, що державний виконавець, який при розгляді заяви та перевірки відповідності виконавчого документа вимогам Закону України «Про виконавче провадження», який вступив в дію 05.10.2016 (далі-Закон), приймає рішення про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання. Звісно, при цьому йде посилання на порушення норми закону, а саме відповідних вимог, обумовлених статтею 4 Закону, а саме:

У виконавчому документі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника – фізичної особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб – за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб – платників податків);

5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

7) строк пред’явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника – фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

У разі пред’явлення до примусового виконання рішення міжнародного юрисдикційного органу у випадках, передбачених міжнародним договором України, такий виконавчий документ повинен відповідати вимогам, встановленим міжнародним договором України.

  1. У разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, чи резолютивною частиною рішення передбачено вчинення кількох дій, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним.
  2. Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов’язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, згідно із законом зобов’язаний мати таку печатку.
  3. Виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення, якщо:

1) рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання);

2) пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого документа до виконання;

3) боржника визнано банкрутом;

4) Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;

5) юридичну особу – боржника припинено;

6) виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону;

7) виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень;

8) стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов’язковим;

9) виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем;

10) виконавчий документ пред’явлено не за місцем виконання або не за підвідомчістю.

Звертаємо увагу на пункт 4 частини першої щодо необхідності зазначення реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Даний пункт доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016.

У разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим цією статтею, стягувач має право звернутися до суду чи іншого органу (посадової особи), що видав виконавчий документ, щодо приведення його у відповідність із зазначеними вимогами.

Стягувач безумовно може виправити зазначені недоліки та повторно пред’явити виконавчий документ на виконання, але ж пройде час, протягом якого рішення б могло виконуватися.

Головний спеціаліст відділу контролю

за виконанням рішень УДВС ГТУЮ

у Херсонській області                 

Л.М.Довгошея