Головна » інше » Видання Міністерства юстиції України

Видання Міністерства юстиції України

Четвер, 10 Лис 2016, 09:22

З метою забезпечення конституційного права громадян на доступ до правової інформації, доступність законодавства України для користування громадянами, підприємствами, установами та організаціями на Міністерство юстиції України покладено функції офіційного видавця збірників актів законодавства України.

До офіційних періодичних видань міністерства юстиції України належать:

 • Бюлетень Міністерства України;
 • Офіційний вісник України;
 • Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку;
 • Систематичне зібрання чинного законодавства України;
 • Кодекси України.

Бюлетень Міністерства України

Висвітлює діяльність Міністерства юстиції України, його територіальних органів та установ, надає роз’яснення чинного законодавства та коментарі з практики його застосування, містить наукові статті за результатами досліджень у правовій галузі, оприлюднює нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, розглядає проблемні питання, пропозиції до законодавства.

В журналі започатковано наступні рубрики: «Історія держави і права», „Конституційне право”, „Теорія права”, Філософія права”, „Права людини”, „Цивільне право”, „Цивільне процесуальне право”, „Господарське право”, „Приватне право”, „Кримінальне право та кримінологія”, „Кримінально-процесуальне законодавство”, „Адміністративне право і процес”, „Трудове право”, „Фінансове і банківське право”, „Міжнародне право”, „Європейське право”, „Судова правова експертиза”, „Державна виконавча служба”, „Діяльність Міністерства юстиції України”, „Правове життя”, „Правова освіта”, „Трибуна дисертанта”, „Коментарі. Роз’яснення” тощо.

Передплатний індекс – 22670

Офіційний вісник України

В «Офіційному віснику України» публікуються поточні нормативно-правові акти, які надійшли до Мін’юсту та включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Це:

 • закони України;
 • постанови Верховної Ради України;
 • укази і розпорядження Президента України;
 • постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
 • рішення і висновки Конституційного суду України;
 • зареєстровані в Мін’юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, національного Банку України;
 • Міжнародні договори України, що набрали чинності;
 • рішення Міністерства юстиції України, про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 • акти Міністерства економіки України, що вносять зміни до постанов Кабінету Міністрів України.

Також в «Офіційному віснику України» публікуються:

 • оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта;
 • резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його не чинним;
 • рішення Європейського суду з прав людини;
 • регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Також хочеться звернути увагу на перевагу видань Міністерства юстиції України, які виходять в теках з роз’ємними замками з підтримкою текстів актів у контрольному стані.

Передплатний індекс — 01546.

Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку

В якому друкуються закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, зареєстровані у Мін’юсті України нормативно-правові акти Державної митної служби України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, інших центральних органів виконавчої влади з означених питань.

Передплатний індекс — 74055.

Систематичне зібрання чинного законодавства

Багатотомне офіційне систематизоване за предметною ознакою видання в теках із роз’ємними замками з підтримкою текстів нормативно-правових актів у контрольному стані. У зібранні публікуються чинні акти Верховної Ради України, Президента України, кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, а також Національного банку України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Головною особливістю цього видання є систематизація актів та окремих норм за предметною ознакою.

Передплатний індекс — 01379.

Кодекси України

До кожного з видань додаються комплекти інформаційних матеріалів „Зміни”, за допомогою яких нормативно-правові акти, опубліковані у попередніх виданнях, підтримуються у контрольному стані.

Ці видання забезпечить повноту та змістовне наповнення банку даних правової інформації, дозволять проводити інформаційну-правову роботу на більш якісному рівні. Забезпечення державних органів вказаними виданнями є також важливою умовою успішного виконання покладених на них завдань.

Передплатний індекс — 74252.