Головна » ВДР - Роз'яснення щодо реєстрації громадських формувань

ВДР – Роз’яснення щодо реєстрації громадських формувань

Середа, 05 Гру 2018, 13:20

Роз’яснення щодо реєстрації громадських формувань

Державна реєстрація юридичної особи – громадського формування (11)

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

Спосіб подачі документів

  1. Для державної реєстрації громадських формувань –
  1. Для державної реєстрації статутів територіальних громад –

– до центрів надання адміністративних послуг по Херсонській області (http://justks.gov.ua/vdr-informaciya-pro-front-ofisi/)

 Строки розгляду документів у сфері державної реєстрації громадських формувань та друкованих засобів масової інформації (відповідно до статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» )

1) обласних і регіональних професійних спілок та їх об’єднань (15 робочих днів);

2)  місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань (15 робочих днів);

3)  структурних утворень політичних партій (10 робочих днів);

4)   первинних осередків політичних партій (1 робочий день);

5)  регіональних (місцевих) творчих спілок (30 робочих днів);

6) територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок (30 робочих днів);

7)  організацій роботодавців та їх об’єднань (15 робочих днів);

8) постійно діючих третейських судів (15 робочих днів);

9) (перереєстрація) друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження (30 днів);

10) припинення діяльності зареєстрованих громадських формувань (у залежності від виду громадського формування);

11) видачі дублікатів свідоцтв про реєстрацію друкованих засобів масової інформації (30 днів);

12) державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у залежності від виду громадського формування);

13) змін до відомостей щодо місцевого осередку громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, зареєстрованого до 2013 року (3 робочих дні);

14)  державної реєстрації громадських об’єднань (3 робочих дні);

15) підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання (3 робочих днів).

Строк розгляду документів, встановлений пунктами 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14 та внесення змін до відомостей щодо цих громадських формувань може бути продовженийсуб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.

Скорочені строки для проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадські формування, які є юридичними особами –         29 березня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 217 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1133», яка спрямована на підвищення якості надання адміністративних послуг. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2015-%D0%BF

Державна реєстрація у скорочені строки проводитися виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати у розмірах, передбачених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1133.

       Плата за проведення державної реєстрації у скорочені строки справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому проводиться державна реєстрація, та округлюється до найближчих 10 гривень.

       Плата за проведення державної реєстрації у скорочені строки повертається заявникові виключно у разі ненадання послуг з державної реєстрації у строки, передбачені пунктом 1 цієї постанови, з вини суб’єкта державної реєстрації.

РОЗМІР АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ за ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ – http://justks.gov.ua/vdr-rekviziti-dlya-splati-zboru/  

Результат надання адміністративної послуги, способи отримання відповіді (результату) – http://justks.gov.ua/vdr-inform-kartki-admin-poslug/ 

Для отримання результатів адміністративної послуги заявник подає документи для проведення державної реєстрації, державний реєстратор видає заявнику опис наданих документів на якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративної послуги.
 
Заявник за кодом, розміщеним на описі наданих документів виконує пошук відомостей на сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/. А саме,  необхідно обрати вкладку «Результат надання адміністративних послуг» та увести унікальний код, розміщений у правому верхньому куті опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.
 
    В результаті пошуку можна отримати: результат надання адміністративної послуги, скановані копії установчих документів, виписку в електронному вигляді.
   У разі якщо результатом надання адміністративної послуги є РЕЄСТРАЦІЯ – заявник за кодом доступу може отримати  скановані копії установчих документів, виписку в електронному вигляді.
      У разі якщо результатом надання адміністративної послуги є ЗУПИНЕННЯ розгляду документів – заявник в строк зазначений у повідомленні та рішенні суб′єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів подає документи, необхідні для усунення підстав для зупинення розгляду документів, після чого розгляд документів поновлюється. (стаття 27 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”). Неусунення підстав для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку є підставою для відмови у державній реєстрації. (стаття 28 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”).
      У разі якщо результатом надання адміністративної послуги є ВІДМОВА  у  державній реєстрації – заявник, після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, може повторно подати документи для державної реєстрації (стаття 28 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”).   
       У разі незгоди, рішення, дії або бездіяльність територіального органу Міністерства юстиції України  можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України або до суду (стаття 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”)
 
Інформація про законодавчі акти які регулюють діяльність громадських об′єднань – http://justks.gov.ua/vdr-normativna-baza/