Головна » Відділ державної реєстрації - Положення про відділ

Відділ державної реєстрації – Положення про відділ

Середа, 05 Гру 2018, 12:57

     ЗАТВЕРДЖЕНО

     наказом Головного територіального управління юстиції

     у Херсонській області      від  « 17» березня 2017 № 327

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 про відділ державної реєстрації  друкованих засобів масової інформації

та  громадських формувань управління державної реєстрації

Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

 1.   Загальні положення  

  • Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та  громадських формувань (далі – Відділ) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Херсонській області (далі – Головне територіальне управління юстиції), що здійснює реалізацію державної політики з питань державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.
  • Відділ підпорядковується безпосередньо заступнику начальника з питань державної реєстрації головного територіального управління юстиції – начальнику управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.
  • Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та іншими актами законодавства, наказами Головного територіального управління юстиції,  Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011  № 1707/5, а також цим Положенням.
  1. Завдання і функції Відділу

               2.1.      Основними завданнями відділу є:

          2.1.1.  Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації  громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів;

             2.1.2.  Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

             2.1.3.     Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у зазначених сферах.

             2.2.       Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

            2.2.1. Здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження; готує проекти наказів Головного територіального управління юстиції щодо зупинення розгляду документів поданих для державної реєстрації громадських формувань, відмов у їх державній реєстрації, щодо державної реєстрації друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження; здійснює ведення відповідних реєстрів та книг обліку, а також готує звітність щодо вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масової інформації, яку після погодження начальником Головного територіального управління юстиції подає у встановлені строки до Міністерства юстиції України;

          2.2.2. Надає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля;

         2.2.3. Готує пропозиції начальнику Головного територіального управління юстиції щодо звернення у випадках, передбачених законом,  до суду  із  заявою про припинення діяльності постійно діючого  третейського суду;

           2.2.4. Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

           2.3. Відділ з метою організації своєї діяльності:

         2.3.1. Приймає участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо), організованих Міністерством юстиції України, а також приймає участь у проведенні навчальних заходів (семінари, лекції, тренінги, тощо) у сфері  державної реєстрації обласних, регіональних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних організацій роботодавців та їх об’єднань, місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діють зі статусом юридичної особи, постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової інформації;

       2.3.2. Забезпечує розгляд звернень народних депутатів, громадян та запитів на публічну інформацію з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань.      

  1. Права Відділу
  • 3.1   Відділ має право:

       3.1.1. Залучати у встановленому порядку вчених, фахівців,  спеціалістів місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

      3.1.2.  Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Відділу;

     3.1.3. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

          3.1.4. Брати участь у підготовці проектів наказів та інших актів Головного управління юстиції;

         3.1.5. Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів з питань державної реєстрації громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

  1. Організація роботи Відділу

      4.1. Відділ очолює заступник начальника управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції – начальник відділу (далі – начальник Відділу) , який здійснює керівництво Відділом.

        4.2. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції в порядку, встановленому чинним законодавством.

       4.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом підготовки «Право» та стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше як 3 роки або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.

        4.3.1. Не може бути призначена на посаду начальника Відділу особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

             4.4.  Начальник Відділу:

     4.4.1. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу перед заступником начальника з питань державної реєстрації головного територіального управління юстиції  – начальником управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області та начальником Головного територіального управління юстиції;

        4.4.2. Вносить на розгляд заступника начальника з питань державної реєстрації головного територіального управління юстиції  – начальника управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації  громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

          4.4.3. Скликає та проводить наради у відділі;

        4.4.4. Забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень  Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, наказів Головного територіального управління юстиції;

     4.4.5. Звітує перед заступником начальника з питань державної реєстрації головного територіального управління юстиції  – начальником управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області щодо виконання покладених на Відділ завдань та планів роботи у сфері державної реєстрації громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

          4.4.6. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу;

          4.4.7. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  1.     Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

       5.1. Відділ у своїй роботі взаємодіє зі структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед Відділом,  Головним територіальним управлінням юстиції.

        5.2.  Начальник відділу забезпечує повний та безперешкодний доступ працівникам сектору з питань запобігання і виявлення корупції та/або головному спеціалісту з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Херсонській області до документів, інформації та баз даних, що стосуються компетенції Відділу, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку, з метою виконання ними доручення начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.

        5.3. Працівники Відділу надають письмові пояснення працівниками сектору з питань запобігання і виявлення корупції та/або головному спеціалісту з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Херсонській області з питань, шо виникають під час здійснення ними контрольних заходів за окремим дорученням начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.

  1.       Відповідальність Відділу

       6.1. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу перед заступником начальника з питань державної реєстрації головного територіального управління юстиції  – начальником управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області та начальником Головного територіального управління юстиції.

       6.2. Начальник та працівники Відділу за порушення законодавства у сфері державної реєстрації громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження несуть дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, встановлену законом.

          6.3. Дії або бездіяльність начальника та працівників Відділу можуть бути оскаржені до суду.

      6.4. Покладання на начальника та працівників Відділу обов’язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження не допускається.

     6.5. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність Відділу, пов’язану з проведенням державної реєстрації громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.