Головна » Нотаріат і фінансовий моніторинг » Інформація до відома для суб’єктів первинного фінансового моніторингу » Узагальнення за результатами перевірок СПФМ, проведених у 2 кварталі 2018 року

Узагальнення за результатами перевірок СПФМ, проведених у 2 кварталі 2018 року

Четвер, 02 Сер 2018, 14:07

Наказом Міністерства юстиції України від 20.03.2018 № 942/7 було затверджено план проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Херсонській області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІІ квартал 2018 року, до якого було включено 13 суб’єктів первинного фінансового моніторингу, усі з них — нотаріуси. Інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу (суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги) не включались до плану перевірок.

        При проведенні планових виїзних перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу працівниками відділу з питань нотаріату перевірялись наступні питання:       

        – відомості про взяття на облік суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або дотримання порядку подання зміненої інформації про взяття на облік суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

        – здійснення ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законом.

        – проведення оцінки ризику своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

        – забезпечення зберігання офіційних документів, інших документів, їх копій щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію;

        – забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення, зокрема з використанням засобів автоматизації;

        – відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції та зупинення фінансових операцій;

        – забезпечення реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про фінансові операції;

        – виконання запитів спеціально уповноваженого органу, суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних органів в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

        – додержання інших обов’язків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.                                                                        

Протягом ІІ кварталу 2018 року протоколи про адміністративні правопорушення щодо посадових осіб суб’єкта первинного фінансового моніторингу не складалися.

        За результатами 4 перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу виявлено 6 порушень  вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.       

        Аналіз актів перевірок свідчить, що найбільш розповсюдженими порушеннями вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які допускаються суб’єктами первинного фінансового  моніторингу, є:

        –  недотримання порядку направлення форми №1-ФМ, а саме: форму направлено без повідомлення про вручення поштового відправлення, чим порушено вимоги пункту 4 Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 (далі — Порядок) (2 суб’єкта первинного фінансового моніторингу);

– не витребовування усієї необхідної інформації для проведення ідентифікації осіб, які є учасниками фінансової операції, чим порушено вимоги  пункту 3 частини 9 статті 9 Закону (2 суб’єкта  первинного фінансового моніторингу);

– недотримання терміну подання зміненої інформації, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік — форми №1-ФМ, чим порушено вимоги пункту 8  Порядку  (2 суб’єкта первинного фінансового моніторингу).

        У ІІ  кварталі 2018 року Комісією Головного територіального управління юстиції у Херсонській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — Комісія) було проведено 2 засідання та розглянуто 5 справ про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу — нотаріусами вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу.                  

Комісією у ІІ кварталі 2018 року прийнято 5 рішень про накладення штрафу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на загальну суму 2380 грн.  

Аналіз результатів проведених у ІІ кварталі 2018 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та заходів, вжитих до суб’єктів, які порушили вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, свідчить про недостатній рівень знань законодавства певних суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення неухильного дотримання виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» державним та приватним нотаріусам необхідно:                                                          

– забезпечити постійне підвищення свого професійного рівня шляхом поглибленого вивчення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;                                                                                                                        

– забезпечити опрацювання та недопущення у майбутньому  порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.                                                        

                                                                                                                         

                                                              Відділ з питань нотаріату 

                                                              Головного територіального

                                                              управління юстиції

                                                              у Херсонській області