Узагальнення результатів перевірок, проведених у сфері нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за ІІІ квартал 2017 року

П’ятниця, 20 Жов 2017, 15:48

Наказом Міністерства юстиції України від 16.06.2017 № 2122/7 було затверджено план проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Херсонській області перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на ІІІ квартал 2017 року, до якого було включено 12 суб'єктів первинного фінансового моніторингу, усі з них — нотаріуси. Інші суб'єкти первинного фінансового моніторингу (суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги) не включались до плану перевірок.

При проведенні планових виїзних перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу працівниками відділу з питань нотаріату перевірялись наступні питання:                                  - відомості про взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або дотримання ним порядку подання зміненої інформації, реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про фінансові операції;

- здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікації та вивчення клієнта у випадках, установлених законом;

- здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Держфінмоніторингом України, і дотримання порядку вжиття застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними фінансових операцій;

- виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

- забезпечення суб’єктом реєстрації фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та тих, що можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;                    

- додержання інших обов’язків, визначених Законом України від 28.11.2002 №249-IV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон №249-IV) та Законом України від 14.10.2014 №1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон №1702-VII), а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

- дотримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції.

Протягом ІІІ кварталу 2017 року протоколи про адміністративні правопорушення щодо посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу не складалися.

За результатами 1 перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу виявлено 1  порушення  вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Згідно акту перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  суб’єктом первинного фінансового моніторингу порушено вимоги частини 3 статті 6 Закону № 249-IV, оскільки при проведенні ідентифікації та вивченні фінансової діяльності клієнта не беруться до уваги критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.                                                                                                                                       

У ІІІ кварталі 2017 року Комісією Головного територіального управління юстиції у Херсонській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — Комісія) було проведено 2 засідання та розглянуто 3 справи про порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу — нотаріусами вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу. Комісією у ІІІ кварталі 2017 року прийнято 3 рішення про накладення штрафу на суб'єктів первинного фінансового моніторингу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на загальну суму 1360 грн.  

Аналіз результатів проведених у ІІІ кварталі 2017 року перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу та заходів, вжитих до суб'єктів, які порушили вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, свідчить про недостатній рівень знань законодавства певних суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення неухильного дотримання виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» державним та приватним нотаріусам необхідно:        

-  забезпечити постійне підвищення свого професійного рівня шляхом поглибленого вивчення Закону України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму  та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- забезпечити опрацювання та недопущення у майбутньому  порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.                                                              

 

Відділ з питань нотаріату  

Головного територіального  управління юстиції  у Херсонській області

      

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації