Щодо подання Держфінмоніторингу зміненої інформації

Четвер, 28 Гру 2017, 12:46

Під час проведення перевірок дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, трапляються випадки порушення законодавства щодо порядку подання Держфінмоніторингу відомостей про внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік. У зв’язку з цим  повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), суб’єкт первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкт) зобов’язаний стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноваженому органу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, про внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік, та припинення його діяльності.

Порядок подання інформації встановлений Порядком подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015  № 552 (далі - Порядок).

Зокрема, цим Порядком визначено механізм подання суб’єктами до Держфінмоніторингу відповідно до Закону інформації, необхідної для взяття їх на облік як суб’єктів, зняття з обліку та подання зміненої інформації.

Відповідно до Порядку, нотаріус як суб’єкт повідомляє Держфінмоніторинг у разі зміни інформації, яка була подана ним для взяття його на облік, зокрема зміни адреси, прізвища, імені тощо. Дана інформація направляється протягом трьох робочих днів з дати настання таких змін.

Звертаємо Вашу увагу, що інформація про внесення змін, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік, подається Держфінмоніторингу в паперовому вигляді шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку чи в електронному вигляді.

При поданні такої інформації Держфінмоніторингу в паперовому вигляді, підтвердженням дотримання нотаріусом як суб’єктом строків подання такої інформації, передбачених Законом, є наявність у нього документа, виданого оператором поштового зв’язку, що підтверджує факт надсилання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення, або відмітки Держфінмоніторингу про отримання інформації.

Одночасно звертаємо увагу, що форми подання інформації про внесення змін, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік, повідомлення про результати її обробки, формати, реквізити файлів обміну інформації та порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України. Зокрема, форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (форма № 1-ФМ) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення».

У разі подання нотаріусом інформації не в повному обсязі або з помилками Держфінмоніторинг повідомляє про це нотаріуса шляхом направлення відповідного повідомлення. У такому разі нотаріус як суб’єкт протягом трьох робочих днів з дати отримання такого повідомлення  подає інформацію в повному обсязі та/або без помилок.

У разі подання належним чином оформленої та/або поданої інформації, Держфінмоніторинг протягом п’яти робочих  днів з дати її надходження вносить інформацію до Єдиної системи та повідомляє про це нотаріуса.

Водночас зазначаємо, якщо з будь-яких причин нотаріусом не отримано від Держфінмоніторингу протягом 10 робочих днів з дати надходження повідомлення про вручення поштового відправлення або протягом 20 робочих днів з дати відправлення інформації (у разі ненадходження повідомлення про вручення поштового відправлення), або протягом двох робочих днів з дати відправлення такої інформації в електронному вигляді повідомлення про результати обробки інформації, нотаріусу необхідно звернутися до Держфінмоніторингу для з’ясування причини неотримання відповідного повідомлення.

Звертаємо Вашу увагу, що нотаріус може отримати копію повідомлення про результати обробки інформації про внесення змін, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік, та довідку про його обліковий ідентифікатор шляхом направлення письмового запиту до Держфінмоніторингу.

Подана інформація про внесення змін, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік, отримане повідомлення про результати її обробки, документи, що підтверджують факт подання інформації Держфінмоніторингу, підлягають зберіганню не менше як п’ять років.

Враховуючи вищевикладене, звертаємо Вашу увагу на неухильне дотримання вимог Закону та Порядку при поданні до Держфінмоніторингу інформації про внесення змін, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік.

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації