Роз’яснення щодо звернення до Європейського суду з прав людини осіб, постраждалих внаслідок дій Російської Федерації на окупованій території АР Крим та м. Севастополя, а також у південно-східних областях

П’ятниця, 31 Лип 2015, 08:32

Відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), якщо особа вважає себе особисто і безпосередньо жертвою порушення однією з держав одного або кількох прав, гарантованих Конвенцією та Протоколів до неї, то вона має право самостійно звернутись за захистом своїх прав до Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) із заявою проти Високої Договірної Сторони. Російська Федерація ратифікувала Конвенцію і відповідна скарга може бути подана до Європейського суду проти Російської Федерації.

Відповідно до статті 35 Конвенції Європейський суд може брати справу до розгляду лише після того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, і впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного рішення  на національному рівні.

Детальніше практика Європейського суду щодо прийнятності заяв викладена українською мовою у Практичному посібнику щодо прийнятності заяв, з яким можна ознайомитись на сайті Європейського суду за адресою http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_UKR.pdf.

При цьому варто зазначити, що з позиції Уряду на сьогодні не існує ефективних національних засобів захисту, які надавали б можливість особам відновити порушені Російською Федерацією права. Проте, з огляду на відсутність практики Європейського суду з цього приводу, неможливо передбачити його позицію щодо прийнятності заяви в розрізі вичерпання національних засобів юридичного захисту.

Згідно з Правилом 47 Регламенту Європейського суду кожна заява повинна містити всю інформацію, яка вимагається у відповідних частинах формуляра. У ній мають бути зазначені:

ім’я, дата народження, громадянство та адреса заявника;

якщо у заявника є представник, його ім’я, рід занять, адреса, номери телефону і факсу та електронна адреса;

найменування Договірної Сторони або Сторін, проти яких подається заява;

стислий і розбірливий виклад фактів;

стислий і розбірливий виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції, а також відповідних аргументів;

стислий виклад інформації про дотримання заявником умов прийнятності, викладених у статті 35 § 1 Конвенції;

документи, які додаються на підтримку заяви, повинні бути надані в хронологічному порядку, пронумеровані та чітко позначені.

Всі неповні скарги (без усієї інформації, що вимагається за формуляром, і копій документів) можуть бути відхилені Європейським судом.

Правило 45 Регламенту Європейського суду вимагає, щоб заява була підписана заявником або його представником.

Заяву слід надіслати на адресу Секретаріату Європейського суду:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg cedex

France

Із формуляром заяви до Європейського суду та порядком його заповнення можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua/162) або на сайті Європейського суду (http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c).

Крім того, на сайті Міністерства юстиції України у рубриці «Європейський суд з прав людини» розміщені додаткові рекомендації щодо звернення до Європейського суду у зв’язку з порушенням прав осіб на окупованій території Автономної Республіки Крим та у південно-східних областях України, де міститься детальна інформація та практика Європейського суду щодо найбільш поширених порушень прав фізичних та юридичних осіб Російською Федерацією на вказаних територіях.

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації