Про порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу

Середа, 10 Жов 2018, 08:40

Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу встановлений Порядком розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 28.05.2015 № 810/5 (далі - Порядок) та розроблений відповідно до статей 14, 24 та 28 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон).

            Відповідно до цього Порядку факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу виявляються посадовими особами Мін’юсту/управлінь юстиції під час здійснення нагляду за діяльністю суб’єктів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

За результатами перевірки членами робочої групи Мін’юсту/управління юстиції складається акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Акт перевірки).

Акт перевірки суб’єкта, документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, заперечення до Акта перевірки (за наявності) та інші матеріали перевірки подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення комісії Мін’юсту/управління юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (далі – Комісія Мін’юсту/управління юстиції).

Справа про порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу розглядається за участю Суб’єкта, відносно якого вона розглядається.

Про дату та час розгляду справи про порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу Мін’юст/управління юстиції повідомляє Суб’єкта не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати її розгляду. Повідомлення надсилається рекомендованим листом  з повідомленням про вручення або доставляється нарочним з відміткою про отримання на копії повідомлення.

Нез’явлення Суб’єкта , якщо про дату розгляду справи він був повідомлений у встановленому порядку, неможе бути підставою для відкладення розгляду справи.

За результатами розгляду матеріалів справи про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу, Комісія Мін’юсту/управління юстиції у строк до двох місяців після порушення провадження у справі приймає рішення про застосування санкцій до Суб’єкта або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою.  

Постанова про застосування штрафних санкцій або про закриття провадження у справі вручається Суб’єкту або надсилається за місцезнаходженням Суб’єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше десяти робочих днів з дня її винесення.

            Відповідно до пункту 29 Порядку Постанова про застосування штрафних санкцій підлягає виконанню Суб’єктом  протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня її отримання, про що письмово повідомляється відповідно Мін’юст/управління юстиції. Після перерахування суми штрафу Суб’єкт надсилає відповідно Мін’юсту/управлінню юстиції копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.

            Крім санкцій, визначених статтею 24 Закону, статтею 209-1 Кримінального ко­дексу України встановлена кримінальна відповідальність нотаріуса за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

            Так,  відповідно  до ст. 209-1 КК України, умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, - караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону надається спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, - карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

            Враховуючи вищевикладене, з метою уникнення відповідальності, встановленої Законом та Кримінальним кодексом України, Вам, як суб’єктам первинного фінансового моніторингу, необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації