Головна » Відкриті дані » Про оплату за вчинення нотаріальних дій

Про оплату за вчинення нотаріальних дій

Четвер, 12 Гру 2019, 10:09

Згідно Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон) нотаріуси у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями  Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, – законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських  державних адміністрацій.

Статтею 4 Закону визначено, що нотаріус має право одержувати плату за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, плату за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону, а також за вчинення приватними нотаріусами  нотаріальних дій.

Порядок оплати вчинюваних нотаріальних дій державними та приватними нотаріусами врегульовано Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до вимог частини 1 статті 42 Закону, пункту 1 глави 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 (далі – Порядок), нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб у день подачі нотаріусу всіх необхідних документів.

Згідно зі статтею 31 Закону приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Приватні нотаріуси за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону, справляють плату, розмір якої визначається законодавством у відповідній сфері. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін.

В свою чергу, за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України, що встановлено вимогами статті 19 Закону.

На виконання вимог статті 19 Закону та Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними діями, а також послуг технічного характеру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04.01.1998 №3/5, з метою забезпечення належної організації надання правової допомоги населенню та надання державними нотаріусами Херсонської області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру, наказом Головного територіального управління юстиції у Херсонській області від 17.10.2018 №1060/9 затверджено Тарифи за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, які надаються державними нотаріусами Херсонської області.

Крім того, наказом Головного територіального управління юстиції у Херсонській області від 04.10.2017 №956/9 затверджено Положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру. Згідно Положення, перед наданням правової допомоги, а також послуг технічного характеру нотаріус зобов’язаний дати роз’яснення щодо умов їх оплати. Пунктами 9, 10 цього Положення встановлено, що плата за надання правової допомоги та послуг технічного характеру здійснюється особами, які звернулися за отриманням таких послуг,  шляхом безготівкового розрахунку через установи банків, про що ними до державної нотаріальної контори надається примірник платіжного доручення або квитанції про сплату коштів, який приєднується до фінансового звіту державних нотаріальних контор.

Слід звернути увагу на те, що згідно пункту 3 глави 7 розділу І Порядку документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов’язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. А, документи, що підтверджують сплату в передбачених законом випадках, податку з доходів громадян та інших обов’язкових платежів, повертаються з відповідною відміткою про вчинену нотаріальну дію особам, які здійснили таку оплату або уповноваженим представникам цих осіб. Копія (фотокопія) платіжного документа долучається до примірника документа, що залишається у справах нотаріуса (пункт 6 глави 7 розділ І Порядку).

Нагадуємо, що нотаріус зобов’язаний видати сторонам правочину письмову довідку про розмір плати за вчинення відповідної нотаріальної дії, а у разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна – надати спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних нотаріальних дій, яка визначена державним нотаріусом або щодо якої було досягнуто домовленості між приватним нотаріусом та спадкоємцем до заведення спадкової справи, що встановлено вимогами підпункту 1.19 пункту 1 глави 2 та підпунктом 3.29 пункту 3 глави 10 розділу ІІ Порядку. Зазначені довідки підписуються нотаріусом та скріплюються його печаткою.

Враховуючи вищевикладене, звертаємо Вашу увагу на неухильне дотримання вищезазначених норм чинного законодавства, що стосується оплати за вчинення нотаріальних дій, надання додаткових послуг правового та технічного характеру, у тому числі долучення до справ документів, що підтверджують сплату обов’язкових платежів та видачі довідок.