Головна » Відкриті дані » Про етику поведінки нотаріуса

Про етику поведінки нотаріуса

П’ятниця, 15 Лис 2019, 14:37

Відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон), нотаріус зобов’язаний здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до 
Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної етики. 

У зв’язку з тим, що останнім часом почастішали випадки надходження до Головного територіального управління юстиції у Херсонській області звернень від осіб на дії нотаріусів щодо неетичної поведінки, зокрема в частині культури спілкування та компетентності, повідомляємо наступне.

Нотаріус своєю діяльністю та поведінкою зобов’язаний сприяти підвищенню позитивної громадської думки про професію нотаріуса, брати участь у розвитку правових відносин у суспільстві та забезпечувати законність у цивільно-правових відносинах та не має права вдаватися до засобів та методів, що суперечать чинному законодавству або правилам професійної етики нотаріусів України, оскільки це, насамперед, стосується престижу та авторитету професії.

З метою реалізації вимог статті 5 Закону були розроблені та затверджені наказом Міністерства юстиції України від 04.10.2013 №2104/5 «Правила професійної етики нотаріусів України», якими нотаріус має керуватися у відносинах з державними органами, фізичними та юридичними особами, іншими нотаріусами.

Основними завданнями Правил є: забезпечення довіри суспільства та громадян до нотаріусів; забезпечення ефективності виконання завдань і функцій органів нотаріату; підвищення авторитету нотаріату та репутації нотаріусів; розширення можливостей впливу громадськості на якість діяльності нотаріусів; інформування фізичних та юридичних осіб про поведінку, яку вони мають право очікувати від нотаріусів.

Звертаємо вашу увагу на те, що професійна поведінка нотаріусів України ґрунтується на принципах: законності, незалежності, об’єктивності та неупередженості, конфіденційності, добросовісності, чесності, поваги до професії та культури поведінки.

З урахуванням визначених принципів, при зверненні до нотаріуса фізичних та юридичних осіб, нотаріус зобов’язаний надавати їм правову допомогу компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, у тому числі, володіння достатньою для вчинення нотаріальних дій інформацією про зміни у чинному законодавстві. При цьому, нотаріус повинен встановлювати довірливі взаємовідносини зі своїми клієнтами, поводитися з ними гідно, стримано, тактовно, зберігати самоконтроль і витримку, не допускати вияву неповаги, а також дотримуватися культури мови та поведінки.

Отже, своєю діяльністю та поведінкою нотаріус зобов’язаний сприяти підвищенню позитивної громадської думки про професію нотаріуса, брати участь у розвитку правових відносин у суспільстві та забезпечувати законність у цивільно-правових відносинах. Оскільки лише висококваліфіковані нотаріуси, які мають високу правосвідомість, чітке розуміння своєї відповідальності, здатні ефективно впливати на зміцнення законності та правопорядку в державі.

Разом з цим, наголошуємо про належну етичну поведінку нотаріусів зі своїми колегами, зокрема на необхідність будувати відносини по професії на принципах поваги, довіри і професійної взаємодії, проявляти коректність і доброзичливість. Враховуючи вищевикладене, звертаємо Вашу увагу на неухильне дотримання вимог Правил професійної етики нотаріусів України при здійсненні Вами професійної діяльності.