Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

П’ятниця, 12 Січ 2018, 16:31

Законом України «Про  органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» встановлено принципи діяльності органів державної виконавчої служби.

Відповідно до вимог  статті 4 вказаного Закону, діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців здійснюється з дотриманням принципів:

1) верховенства права;

2) законності;

3) незалежності;

4) справедливості, неупередженості та об’єктивності;

5) обов’язковості виконання рішень;

6) диспозитивності;

7) гласності та відкритості виконавчого провадження та його фіксування технічними засобами;

8) розумності строків виконавчого провадження;

9) співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями.

1) верховенства права (відповідно до Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права, згідно якої: Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на осонові Конституції України і повинні відповідати їй; норми Конституції України є нормами прямої дії; звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.);

2) законності (принцип реальної дії права в державі, при якому державні органи, посадові особи та громадяни строго дотримуються правових норм і, в першу чергу, Конституції України, Закону України «Про виконавче провадження»);

3) незалежності (державний виконавець, приватний виконавець під час здійснення професійної діяльності є незалежними, керуються принципом верховенства права та діють виключно відповідно до закону).

4) справедливості, неупередженості та об’єктивності (професійни етичні принципи, які визначають як загальну спрямованість правосуддя, так і дії осіб, зайнятих у його відправленні. Суть справедливості полягає у послідовному, тобто неупередженому, об’єктивному застосуванні виконавцем положень і норм Закону);

5) обов’язковості виконання рішень (стаття 129-1 Конституції України встановлює, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. Рішення суду відповідно до процесуального законодавства є обов'язковим уже з моменту його винесення і проголошення. Але з моменту набрання ним законної сили воно стає загальнообов'язковим, тобто обов'язковим не тільки для суду, не тільки для інших учасників цивільної справи, а й для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян, і підлягає виконанню на всій території України);

6) диспозитивності (важливий принцип цивільного права, згідно з яким особи мають право самостійно розпоряджатися своїми правами і засобами їх захисту);

7) гласності та відкритості виконавчого провадження (грунтується на конституційному положенні, що визначене як основна засада судочинства);

8) розумності строків виконавчого провадження (виконавче провадження здійснюється з дотримання розумності строків, а по окремим виконавчим діям передбачені конкретні строки прийняття рішень виконавцями. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання дій та прийняття рішень);

9) співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями (здійснення виконавчого провадження у відповідності до цього принципу  має бути спів мірним з обсягом вимог за конкретними рішеннями);

Державний виконавець та приватний виконавець повинні здійснювати свою професійну діяльність сумлінно, не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню гідність.

До професійної таємниці належить інформація, що стала відома державному виконавцю, приватному виконавцю, помічнику приватного виконавця у зв’язку із здійсненням професійної діяльності.

Обов’язок зберігати професійну таємницю поширюється на особу і після її звільнення з посади державного виконавця чи припинення діяльності приватного виконавця, помічника приватного виконавця.

Державний виконавець, приватний виконавець можуть надавати іншим особам інформацію, що містить професійну таємницю, виключно у випадках і порядку, передбачених законом.

Державний виконавець, приватний виконавець зобов’язані вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів.

Конфліктом інтересів у цілях застосування цього Закону вважається суперечність між особистими інтересами державного виконавця або приватного виконавця та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання державним виконавцем або приватним виконавцем його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення примусового виконання рішень.

Головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень управління ДВС

Головного територіального управління юстиції у Херсонській області                                                              

Т.М.Садова

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації