Головна » Запобігання і протидія проявам корупції » ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ У МАЙНОВОМУ СТАНІ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ У МАЙНОВОМУ СТАНІ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Четвер, 19 Жов 2017, 10:17

 

У відповідності до вимог частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Під суттєвою зміною у майновому стані вважається отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

У відповідності до Закону України «Про державний бюджет на 2017 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1600 гривень, тобто 1600 грн.  х  50 ПМ = 80 000 грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції акцентує увагу на тому, що до доходів, які необхідно вказати у повідомленні, відносяться: заробітна плата (грошове забезпечення), отримана як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом..

Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь які заохочувальні та компенсаційні виплати, які надаються особі у зв’язку з відносинами трудового найму: гонорари, дохід від зайняття підприємницькою діяльністю або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду,дивіденди,проценти,роялті,страхові виплати, благодійна допомога,пенсія,спадщина,подарунки та ін. доходи.

Національне агентство з питань запобігання корупції в своєму Рішенні № 3 від 10.06.2016 зазначає, що інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

Суб’єкти декларування особисто письмово повідомляють НАЗК про суттєві зміни у своєму майновому стані шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр) через власний персональний електронний кабінету десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подаються винятково в електронній формі, їх паперова копія не подається.

Також важливо пам’ятати, що на відмітну від декларацій виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування до Реєстру не подаються. Отже, підчас їх заповнення необхідно бути максимально зосередженим, або не допустити у ньому помилок, які в подальшому не можливо виправити.

Слід зауважити, що подання інформації про суттєві зміни в майновому стані не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію та зазначити в ній відомості, передбачені статтею 46 Закону.

Так, у разі зміни у майновому стані, суб’єкт декларування повинен надіслати про це повідомлення в НАЗК шляхом подання відповідної електронної форми на веб-сайті Реєстру. Зазначена інформація повинна бути також відображена у наступній декларації цього суб’єкта декларування, що охоплює відповідний звітний період, наприклад, у наступній щорічній декларації, яка охоплює звітний рік.

Однак, слід звернути увагу на відмінність у порогах декларування, встановлених законодавством для відображення інформації в декларації та повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

Так, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані вказується інформація про отримання доходу або придбання майна на суму більше 50 прожиткових мінімумів. Цей поріг поширюється також на цінне рухоме майно, яке було придбано суб’єктом декларування.

Водночас, відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначається інформація про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), якщо його вартість перевищує 100 прожиткових мінімумів. Відповідно, у разі придбання цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) вартістю більше 50 прожиткових мінімумів, але менше 100, інформація про придбання такого майна буде відображена в декларації лише в розділі «Видатки та правочини», оскільки поріг декларування в цьому розділі також становить 50 прожиткових мінімумів.