Головна » Uncategorized » Порядок реєстрації друкованих ЗМІ

Порядок реєстрації друкованих ЗМІ

Середа, 14 Гру 2016, 11:21

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації здійснюється на підставі Закону України “Про друковані засоби масової інформації” від 16.11.1992 року № 2782 та Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 року № 12/5.

Для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації подається заява.

Заяви про реєстрацію друкованих засобів масової інформації, додатків до них у вигляді видань газетного та журнального типу подаються до органу реєстрації засновником (співзасновками) на кожне видання окремо в друкованому вигляді державною мовою. Про друковане видання, випуск якого передбачено кількома мовами одночасно, подається одна заява.

До заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації додаються документи, які підтверджують цивільну правоздатність засновника (співзасновників) – юридичної особи, а саме:

— копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, статуту (положення), установчого договору, засвідчені нотаріально;

— протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) — у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону;

— угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації засобу масової інформації у зв’язку зі зміною засновника);

— установчий договір між співзасновниками друкованого засобу масової інформації (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін фізична особа);

— довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано право встановлювальними документами). Фізична особа додає копії сторінок паспорта, що підтверджують громадянство та місце проживання фізичної особи.

Органу реєстрації забороняється вимагати від засновника (співзасновника) додаткові документи, не передбачені Законом та цим Положенням.

Довідки за тел. (0552) 41-45-11