Головна » УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ » Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації » Покроковий алгоритм дій звернення до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Покроковий алгоритм дій звернення до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Понеділок, 13 Тра 2019, 08:40

Кожен, хто вважає, що його права та інтереси порушені у сфері державної реєстрації має можливість звернутись до Міністерства юстиції України або до його територіального органу з відповідною скаргою.
Отже, по-перше, скаржнику необхідно визначити належний суб’єкт розгляду скарги. Так, Міністерство юстиції України розглядає скарги:
– на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
– на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
Якщо ж оскаржується рішення (крім рішення, про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора; дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав, у такому випадку необхідно звертатись до територіального управління юстиції.
Проте, якщо скаржник вирішить подати скаргу до Головного територіального управління юстиції, а розглядом порушених питань у скарзі віднесе до компетенції Комісії при Міністерстві юстиції, то йому не буде відмовлено у розгляді скарги, а Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації направить скаргу до належного суб’єкта.
Другий крок, який необхідно врахувати, перед подачею скарги, це те, що скарга повинна відповідати вимогам, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Отже, скарга що подається на рішення, дії/ бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації з зазначених напрямків обов’язково повинна містити:
1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.
Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації подається представником скаржника, до такої скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або його копія, засвідчена в установленому порядку.
До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності).
Особливий аспект полягає у тому, що у разі не дотримання хоча б однієї з вимог передбачених законодавством, Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації буде відмовлено у розгляді скарги по суті.
Строки для звернення до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації визначені статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Так, рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
У свою чергу, рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
Розгляд поданих скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян» з урахуванням особливостей, передбачених Законами, які обраховуються з моменту реєстрації її суб’єктом розгляду скарги.
Третім кроком буде направлення, з урахуванням всіх вимог визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» належним чином оформлену скаргу до територіального управління юстиції, або до Міністерства юстиції України.
Четвертий крок – це прийняття участі у засіданні Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
У разі наявності бажання у скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті, необхідним є зазначення у скарзі актуальних засобів зв’язку.
Останній, п’ятий крок – це отримання рішення за результатами розгляду по суті скарги Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
За результатами розгляду скарги, Комісія готує висновок щодо відповідності або невідповідності законодавству рішення державного реєстратора та щодо задоволення вимог скаржника або відмови в їх задоволенні. Висновок надається з відповідним обґрунтуванням й посиланням на норми чинного законодавства.
Копії рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються скаржнику, суб’єкту оскарження, а також зацікавленим особам, які брали участь у розгляді скарги по суті, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.