До відома СПФМ! Щодо критеріїв ризику

Вівторок, 03 Лип 2018, 08:36

Згідно вимог пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), суб’єкт первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкт) зобов’язаний  забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків.

На етапі встановлення ділових відносин або у процесі обслуговування клієнта суб’єкт на підставі аналізу ідентифікаційних даних клієнта, інших наявних відомостей та інформації про клієнта та його діяльність, здійснює оцінку ризику цього клієнта з урахуванням критеріїв ризику, визначених Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України (Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015  № 999/5 (далі - Положення).

Так, наказом Міністерства фінансів України 08.07.2016 № 584  затверджено Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі - Критерії), згідно з якими під поняттям «Критерій ризику» розуміється ознака, характеристика, параметри або їх сукупність, за якими здійснюється оцінка ризику.

Даними Критеріями визначено, що оцінювання ризику клієнта здійснюється за наступними критеріями, а саме: за типом клієнта; географічним розташуванням держави; реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів; видом товарів, послуг, які клієнт отримує від суб’єкта. За результатами такого оцінювання суб’єкти встановлюють категорії клієнтів, які мають низький, середній або високий ризик проведення ними операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Однак, слід зауважити, що зазначеними Критеріями визначено лише Критерії ризику для фінансових операцій, які можуть мати ризик легалізації (відмивання) доходів… та критерії високого ризику.

Водночас звертаємо Вашу увагу, що норми Закону та Положення зобов’язують суб’єктів розробляти власні критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, з урахуванням критеріїв ризику, визначених Мінфіном, та особливостей діяльності суб’єкта.

Враховуючи вищевикладене, з метою належного виконання законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо здійснення класифікації своїх клієнтів та виявлення фінансових операцій, що мають ризик та можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 Закону, Ви, як суб’єкти первинного фінансового моніторингу, з урахуванням Критеріїв, встановлених центральним органом виконавчої влади, зобов’язані розробити власні критерії ризиків.

   Одночасно повідомляємо, що за порушення обов’язків, визначених Законом та/або нормативно-правовими актами у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та не зазначених в абзацах другому - шостому частини третьої статті 24 Закону до суб’єктів застосовуються штрафні санкції.

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації