До уваги нотаріусів! Про порядок подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу зміненої інформації

п’ятниця, 07 Жов 2016, 13:53

До відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Враховуючи вимоги статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) нотаріуси України здійснюють заходи щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників, обов’язкового звітування про них центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також подання додаткової та іншої інформації у випадках, передбачених цим Законом.

Відповідно до вимог статті 6 Закону, у разі зміни інформації, яка подана  суб’єктом первинного фінансового моніторингу (далі - суб’єкт) до Держфінмоніторингу для взяття його на облік, суб’єкт повідомляє про це останнього у порядку та у строки, встановлені Законом та  Порядком подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 (далі - Порядок).

Таким чином, у зв’язку з виявленням Головним територіальним управлінням юстиції у Херсонській області під час здійснення перевірок суб’єктів щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порушень  вимог статті 6 Закону в частині дотримання встановленого законодавством порядку подання Дерфінмоніторингу України інформації, зокрема форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», та  неодноразовим надходженням до Головного територіального управління юстиції у Херсонській області доручень Міністерства юстиції України щодо проведення позапланових перевірок суб’єктів з цього ж питання, повідомляємо наступне.

Відповідно до вимог пункту 8 Порядку, у разі зміни інформації, яка подана суб’єктом до Держфінмоніторингу для взяття його на облік, суб’єкт протягом трьох робочих днів з дати настання таких змін подає Держфінмоніторингу відповідну інформацію в паперовому або електронному вигляді.

Необхідно звернути увагу, що вся інформація подається суб’єктом Держфінмоніторингу в паперовому вигляді шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку чи в електронному вигляді.

У разі коли суб’єкт подає інформацію Держфінмоніторингу в паперовому вигляді, підтвердженням дотримання ним строків подання такої інформації, передбачених Законом, є наявність у суб’єкта документа, виданого оператором поштового зв’язку, що підтверджує факт надсилання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення, або відмітки Держфінмоніторингу про отримання інформації.

Крім того, вимогами пункту 10 Порядку встановлено, що у разі якщо з будь-яких причин суб’єкт не отримав від Держфінмоніторингу протягом 10 робочих днів з дати надходження повідомлення про вручення поштового відправлення або протягом 20 робочих днів з дати відправлення інформації, необхідної для взяття його на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік) (у разі ненадходження повідомлення про вручення поштового відправлення), або протягом двох робочих днів з дати відправлення такої інформації в електронному вигляді повідомлення про результати обробки інформації, необхідної для взяття суб’єкта на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік), суб’єкт (відокремлений підрозділ) повинен звернутися до Держфінмоніторингу для з’ясування причини неотримання відповідного повідомлення.

Форми подання інформації, повідомлення про результати її обробки, формати, реквізити файлів обміну інформації та порядок їх заповнення встановлені наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення».

Одночасно слід зазначити, що подана суб’єктом інформація (копії або другі примірники форм та копії файлів), отримане повідомлення про результати її обробки, документи, що підтверджують факт подання інформації Держфінмоніторингу, зберігаються суб’єктом не менш як п’ять років.

Враховуючи вищевикладене, змінену інформацію, що стала підставою для подання до Держфінмоніторингу, Вам необхідно направляти у порядку та у строки, встановлені Законом, Порядком та з дотриманням встановлених форм.      Додатково інформуємо, що додаткові рекомендації щодо особливостей інформаційної взаємодії Держфінмоніторингу з суб’єктами можна отримати за телефоном «гарячої лінії» Держфінмоніторингу: (044) 594-16-32.

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації

Відео