Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації через «Он-лайн будинок юстиції» – як це працює?

Понеділок, 12 Лют 2018, 17:29

Віднедавна запрацювала послуга Он-лайн Будинок Юстиції, яка надає змогу громадянам подавати документи на державну  реєстрацію (перереєстрацію) друкованих засобів масової інформації  місцевої сфери розповсюдження по місту Києву, що  здійснюється Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві.

На даний час триває робота щодо забезпечення використання даної послуги особами по всій території України, зокрема і в Херсонській області.

Документи, які необхідно подати для реєстрації ЗМІ, перелічено відповідно до ст. 12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та п. 2.1 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 року № 12/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2006 року за №173/12047 для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

У заяві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації повинні бути вказані:

1) засновник (співзасновники) видання;  

1-1) пов’язана особа – юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником(співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників(співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік,дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;

2) вид видання;

3) назва видання;

4) мова видання;

5) сфера розповсюдження (місцева, регіональна,загальнодержавна, зарубіжна та категорії читачів;

6) програмні цілі (основні принципи)або тематична спрямованість;

7) передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання;

8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити;

9) місцезнаходження редакції.

Реєструючий орган має право зажадати  від засновника (співзасновників) подання документів, якими підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність (паспорт громадянина України, статут, договір між співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо). При проведенні державної реєстрації забороняється вимагати від засновника (співзасновників) подання інших відомостей і документів. Документи, необхідні для реєстрації ЗМІ:

Якщо засновник – фізична особа:

  • копія паспорта;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

Якщо засновник – юридична особа:

  • копії статуту (положення), засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника, чинні на момент подання;
  • протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом;
  • установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);
  • довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами)

Якщо засновник – іноземна юридична особа:

  • нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – засновника в країні місцезнаходження (наприклад, виписка з торговельного, банківського, судового реєстру, сертифікат тощо);
  • рішення (протокол) вищого органу юридичної особи про рішення виступити засновником створюваного ЗМІ;
  • документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені юридичної особи – засновника (рішення про призначення директора і нотаріально засвідчена копія статуту або нотаріально засвідчена довіреність на представника)

Для регулювання відносин між кількома співзасновниками друкованого ЗМІ щодо його заснування й подальшого випуску укладається установчий договір, яким визначається розподіл обов’язків щодо виробничого, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності видання.

Подача документів через Он-лайн будинок дасть можливість спростити життя пересічного українця, та переконатись як життя громадянина може бути кращим, за допомогою інновацій.

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації

Новини