Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації через «Он-лайн будинок юстиції» – як це працює?

понеділок, 12 Лют 2018, 17:29

Віднедавна запрацювала послуга Он-лайн Будинок Юстиції, яка надає змогу громадянам подавати документи на державну  реєстрацію (перереєстрацію) друкованих засобів масової інформації  місцевої сфери розповсюдження по місту Києву, що  здійснюється Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві.

На даний час триває робота щодо забезпечення використання даної послуги особами по всій території України, зокрема і в Херсонській області.

Документи, які необхідно подати для реєстрації ЗМІ, перелічено відповідно до ст. 12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та п. 2.1 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 року № 12/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2006 року за №173/12047 для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

У заяві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації повинні бути вказані:

1) засновник (співзасновники) видання;  

1-1) пов’язана особа – юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником(співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників(співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік,дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;

2) вид видання;

3) назва видання;

4) мова видання;

5) сфера розповсюдження (місцева, регіональна,загальнодержавна, зарубіжна та категорії читачів;

6) програмні цілі (основні принципи)або тематична спрямованість;

7) передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання;

8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити;

9) місцезнаходження редакції.

Реєструючий орган має право зажадати  від засновника (співзасновників) подання документів, якими підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність (паспорт громадянина України, статут, договір між співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо). При проведенні державної реєстрації забороняється вимагати від засновника (співзасновників) подання інших відомостей і документів. Документи, необхідні для реєстрації ЗМІ:

Якщо засновник – фізична особа:

  • копія паспорта;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

Якщо засновник – юридична особа:

  • копії статуту (положення), засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника, чинні на момент подання;
  • протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом;
  • установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);
  • довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами)

Якщо засновник – іноземна юридична особа:

  • нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – засновника в країні місцезнаходження (наприклад, виписка з торговельного, банківського, судового реєстру, сертифікат тощо);
  • рішення (протокол) вищого органу юридичної особи про рішення виступити засновником створюваного ЗМІ;
  • документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені юридичної особи – засновника (рішення про призначення директора і нотаріально засвідчена копія статуту або нотаріально засвідчена довіреність на представника)

Для регулювання відносин між кількома співзасновниками друкованого ЗМІ щодо його заснування й подальшого випуску укладається установчий договір, яким визначається розподіл обов’язків щодо виробничого, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності видання.

Подача документів через Он-лайн будинок дасть можливість спростити життя пересічного українця, та переконатись як життя громадянина може бути кращим, за допомогою інновацій.

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації