Антикорупційна експертиза як засіб запобігання корупції

вівторок, 25 Лип 2017, 22:00

 

Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться з метою виявлення у них положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (корупціогенні фактори), та розроблення рекомендацій стосовно їх усунення.

Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться Національним агентством відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» .

Організацію проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, насамперед з потенційно високим ступенем корупційних ризиків, забезпечує Департамент антикорупційної політики Національного агентства.

Строк проведення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта не повинен перевищувати 20 днів з дня його надходження до Національного агентства.

Відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 55 Закону України «Про запобігання корупції» є підставою для зупинення процедури розгляду або прийняття проекту нормативно-правового акта, строк проведення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта не повинен перевищувати 10 днів з дня такого інформування.

Інформування відповідного комітету Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України здійснюється Головою Національного агентства, а у разі відсутності - членом Національного агентства, до функціональних обов’язків якого належить забезпечення формування та реалізації державної антикорупційної політики.

 Антикорупційна експертиза проводиться за методологією, визначеною Національним агентством.

Підготовка проекту висновку антикорупційної експертизи здійснюється Департаментом антикорупційної політики Національного агентства протягом 15 днів, а у випадку, зазначеному в пункті 6 цього Порядку, - протягом 5 днів.

Проект нормативно-правового акта, щодо якого проводиться антикорупційна експертиза, невідкладно передається для надання пропозицій структурним підрозділам Національного агентства та Громадській раді при Національному агентстві.

Структурні підрозділи Національного агентства надають пропозиції Департаменту антикорупційної політики протягом 10 днів, а у випадку, зазначеному в пункті 6 цього Порядку, - протягом 3 днів з дня отримання проекту нормативно-правового акта.

Громадська рада при Національному агентстві надає пропозиції Департаменту антикорупційної політики не пізніше ніж за 2 дні до розгляду Національним агентством відповідного проекту висновку антикорупційної експертизи.

У випадку прийняття Національним агентством рішення, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, Департамент антикорупційної політики Національного агентства невідкладно, але не пізніше 2 днів, здійснює доопрацювання проекту висновку та повторно вносить його на розгляд Національного агентства.

 Затверджений Національним агентством висновок антикорупційної експертизи не пізніше наступного робочого дня надсилається до Кабінету Міністрів України або відповідного комітету Верховної Ради України.

У цей самий строк копія висновку антикорупційної експертизи внесеного на розгляд Верховної Ради України проекту нормативно-правового акта надсилається комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією.

 Висновок антикорупційної експертизи оприлюднюється протягом 7 днів після його затвердження на офіційному веб-сайті Національного агентства.

 

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації